Innkalling til årsmøte 20.mars 2018

Til medlemmene i Trondhjems Skiskyttere: Styret innkaller herved til årsmøte i Trondhjems Skiskyttere 20.mars kl 18.00 i klubbhuset på Saupstad skisenter

Har du saker som du ønsker at årsmøtet skal behandle? Send saken til styret ved Britt Fjærli Aune på e-post b-fja-au@online.no. Frist 27.februar 2019.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlmmet ha fyllt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Finn mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. i NIF-loven 2015 (lovdata.no)

Velkommen til årsmøte 20.mars 2019 kl 18.00

Med vennlig hilsen styret i Trondhjems Skiskyttere

Sosiale medier

Samarbeidspartnere


Hovedsponsor


Sponsorer

Påmelding renn


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift