Ta Pulsen 25. september

Ta Pulsen nummer 2 for året arrangeres lørdag 25. september på Saupstad. Arrangementet er en test-samling for aldersgruppe 13 - 16 år i region Midt-Norge. Påmeldingsfrist torsdag 23. september. Oppdatert med resultat 26. september.

Påmelding til ststrand@broadpark.no senest i løpet av torsdag 23. september.

Oppmøte og registrering 9.15

Registrering av oppmøte ved skive 30.Startnummer for løpstest ligger klar på skytematta som utøver benytter på skytetest.

Husk å følge normale regler for smittevern under arrangementet.

Skytetest

Vi utvider denne gang skytetesten noe fra tidligere program:

30 skudd liggende 10-delt skive for alle + 10 skudd stående for utøvere i 15 - 16 år som ønsker det.

Utøver klar på matta for start innskyting 9.30.

Inntil 3 x 5 skudd innskyting, vi går fram til skivene etter hver serie.

6 x 5 skudd liggende test. De som ønsker det kan gå fram til skivene etter 2 serier.

2 x 5 skudd stående test for 15 - 16 år.

Visitasjon våpen og magasin av arrangør. Utøver åpner sluttstykke og legger alle magasin på matta.

Foreldre håndterer våpen fram til og tilbake fra matta.

Løpstest

Løypa er ca 1,2 km, forholdsvis flat første halvdel, mens siste halvdel er motbakke.

Første start løpstest ca 30 min etter avsluttet skytetest. Oppvarming starter med felles jogg gjennom løypa. Deretter individuell oppvarming. Starttidspunkt opplyses i det oppvarming starter.

Det er tillatt for voksne å løpe testen også, med eller uten startnummer / tidtaking.

Lunsj

Inntak av egen medbrakt lunsj i klubbhuset. Husk tørt skifte etter løpstest.

Økt 2, ca kl 13.00 - 15.00

Innskyting 2 serier. Rulleski diverse aktiviteter. Avsluttes med stafett rulleskiskyting, 2 løpere på hvert lag, 4 etapper hver.

Resultat skytetest

Skytetesten er utvidet fra tidligere 20 skudd ligg, til 30 skudd ligg for alle, og 10 skudd stå for de som ønsker den. Resultatet til Stine Hårstad på 20 ligg (de 4 første seriene) er det høyeste i testens historie.

Resultat løpstest

Resultatet til Nora Ytterhus er beste jenteresultat i testens historie.


Takk for oppmøte og innsats alle sammen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift